Jongeren -18 jaar
  Normaal tarief Verminderingstarief
  € 65 + adm kost € 42 + adm kost
Volwassenen 18-24 jaar
  Normaal tarief Verminderingstarief
  € 129 + adm kost GEEN VERMINDERING
Volwassenen
  Normaal tarief Verminderingstarief
  € 307 + adm kost € 129 + adm kost
Initiatiecursus -8-jarigen
  Normaal tarief Verminderingstarief
  € 65 + adm kost GEEN VERMINDERING
Leerling die 2 studierichtingen volgt (ook Musical)
  Normaal tarief Verminderingstarief
Jongeren -18 jaar € 65 + € 42 + adm kost € 42 + € 42 + adm kost
Volwassenen 18-24 jaar € 129 + € 129 + adm kost GEEN VERMINDERING
Volwassenen € 307 + € 307 + adm kost GEEN VERMINDERING
Leerling die 2 opties volgt binnen eenzelfde studierichting
  Normaal tarief Verminderingstarief
Jongeren -18 jaar € 65 + adm kost € 42 + adm kost
Volwassenen 18-24 jaar € 129 + adm kost GEEN VERMINDERING
Volwassenen € 307 + adm kost € 129 + adm kost
Vrije leerling
  Normaal tarief Verminderingstarief
Lagere Graad en Middelbare Graad
Instrument/SSP/Koor/Popkoor/Jeugdkoor
€ 125 + adm kost GEEN VERMINDERING
Hogere Graad IE € 125 + adm kost GEEN VERMINDERING
Administratiekost
  Normaal tarief Verminderingstarief
Niet-inwoners H/S/N € 30 GEEN VERMINDERING
Inwoners H/S/N    
1ste gezinslid € 25  
2de gezinslid € 15  
3de gezinslid € 5  

Jongeren die een 2de richting volgen (muziek + woord) betalen voor de 2de richting verminderd tarief.
Het verminderd tarief wordt pas toegekend mits voorlegging van bewijzen:

  • attest VDAB
  • bewijs leefloon
  • attest invaliditeit

Gelieve uw rijksregisternummer mee te brengen a.u.b.
Te betalen enkel met bancontact.

Voor muzische vorming betalen cursisten € 307 inschrijvingsgeld + € 26 administratie. Totaal € 333.