Kunstig Competent is gestart als een proefproject dat een ommekeer tracht te maken naar een competentiegerichte wijze van lesgeven, leren en evalueren.

In het project worden 'tools' ontwikkeld die de academie in staat stelt door te groeien naar competentiegericht artistiek onderwijs en naar een daarbij horende manier van evalueren.

Aan de hand van een intakegesprek gaat de leerkracht in eerste instantie een beeld vormen van de leerling. Dit beeld is startpunt om een pedagogisch, artistiek leertraject te ontwikkelen beginnend bij de actuele leefwereld van de leerling en waar mogelijk rekening houdend met de eigen noden van de leerling.

De evaluatie van de leerling gebeurt aan de hand van toonmomenten waaraan een feedbackgesprek is gekoppeld. Per schooljaar neemt de leerling deel aan minstens 2 toonmomenten. De toonmomenten worden tijdig door de leerkracht bekend gemaakt.

Kunstig Competent evalueert de leerling op 5 gebieden (domeinen): de leerling als vakman, performer, onderzoeker, samenspeler en kunstenaar.

Deze evaluatie ontvangt de leerling (ouders) bij het feedbackgesprek in de vorm van een evaluatiefiche. De evaluatiefiche bevat geen punten! Hierin is de academie een voortrekker voor hopelijk een totaal nieuwe, baanbrekende manier van evalueren van een leerling.

In de evaluatiefiche is er ook plaats voor een zelfevaluatie. In de zelfevaluatie bekijken de leerlingen welke vorderingen er werden gemaakt ten opzichte van het intakegesprek en wat de aandachtspunten blijven. De leerlingen leren ook de eigen toonmomenten met een open kritische geest te beoordelen.

Aan het einde van het schooljaar is er echter wel een beoordeling, geen punten: geslaagd of niet geslaagd.

De leerkrachten maken graag tijd voor al uw vragen.