Voor een volledig overzicht van de structuur van de studierichting Woord kan je terecht op de website van Onderwijs Vlaanderen. Een beknoptere versie vind je hieronder.

Eerste graad

In de eerste graad wordt er één optie aangeboden: de optie Initiatie. Deze optie is domeinoverschrijdend, wat inhoudt dat zowel muziek- als woordinitiatie aan bod komen.


De optie Initiatie, bestemd voor 6- en 7-jarige leerlingen, omvat 2 leerjaren:

1.1 - 1.2 (6- en 7-jarigen)

Te volgen vakken:

Tweede graad

In de tweede graad komt de leerling automatisch terecht in de optie Woordkunst-Drama. De graad omvat 4 leerjaren. De te volgen vakken zijn gedurende deze jaren dezelfde.

 

2.1 - 2.4

Te volgen vakken:

Een goede articulatie, adembeheersing, correcte uitspraak, aandacht voor woord- en zinsaccent, een juiste houding, zijn vaardigheden die we in de eerste jaren van de opleiding leren. Om je te leren uiten in taal is het belangrijk dat iedereen je in de eerste plaats verstaat.

Daarnaast wordt uiteraard ook voldoende aandacht besteed aan spelplezier. Hierbij letten we vooral op 'lichaamstaal'. Hoe kunnen we onze uitdrukkingskracht verhogen? Wat is onze lichamelijke expressie?

Ook 'leren samenwerken' is een basisdoelstelling. Via allerlei observatie- en concentratieoefeningen bekomen we de ideale werksfeer in de klas. In groep gelijktijdig oefenen geeft de leerlingen meer gelegenheid om aan de beurt te komen, en werkt ook ontspannend.

Derde graad

De derde graad (verderzetting van de 2de graad of starters vanaf 12 jaar) omvat 3 leerjaren. Er zijn 2 opties:

 

3.1 - 3.3

Te volgen vakken:

 

3.1 - 3.3

Te volgen vakken:

Vierde graad

De vierde graad omvat 3 leerjaren. Er zijn 2 opties:

 

4.1

Te volgen vakken:

4.2 - 4.3

Te volgen vakken:

 

4.1

Te volgen vakken:

4.2 - 4.3

Te volgen vakken: