Voor een volledig overzicht van de structuur van de studierichting Muziek kan je terecht op de website van Onderwijs Vlaanderen. Een beknoptere versie vind je hieronder.

De lagere graad

De lagere graad (vanaf 8 jaar) omvat 4 leerjaren.

Vakken

Algemene Verbale Vorming (AVV)

Een goede articulatie, adembeheersing, correcte uitspraak, aandacht voor woord- en zinsaccent, een juiste houding, zijn vaardigheden die we in de eerste jaren van de opleiding leren. Om je te leren uiten in taal is het belangrijk dat iedereen je in de eerste plaats verstaat.

Daarnaast wordt uiteraard ook voldoende aandacht besteed aan spelplezier. Hierbij letten we vooral op 'lichaamstaal'. Hoe kunnen we onze uitdrukkingskracht verhogen? Wat is onze lichamelijke expressie?

Ook 'leren samenwerken' is een basisdoelstelling in de les AVV. Via allerlei observatie- en concentratieoefeningen bekomen we de ideale werksfeer in de klas. In groep gelijktijdig oefenen geeft de leerlingen meer gelegenheid om aan de beurt te komen, en werkt ook ontspannend.

De middelbare graad

Woordkunst Jongeren

De middelbare graad 'jongeren' (vanaf 12 jaar) omvat 3 leerjaren.

 • 1ste en 2de leerjaar: Voordracht (1 uur per week) + Drama (1 uur per week)
 • 3de leerjaar: Voordracht (1 uur per week) + Toneel (1 uur per week)
Vakken

Drama

Het vak dramatische expressie wordt gegeven in groepjes en heeft tot doel de leerlingen op een speelse wijze gevoelens te leren uitdrukken of eenvoudige spelsituaties te leren realiseren.

Voordracht

Er zijn teksten om voor te lezen, er zijn teksten om te spelen en er zijn heerlijke teksten om voor te dragen. In de cursus voordracht leert men de schoonheid ervaren van poëzie en proza.

We leren op een spontane en natuurlijke manier teksten en gedichten te zeggen alsof we ze zelf geschreven hebben (wat soms wel eens gebeurt). De teksten dienen als werkinstrument. We doen aan tekstanalyse, wat wil zeggen dat we op zoek gaan naar verschillende interpretatiemogelijkheden. De zoektocht in teksten en gedichten en waarom iets op een bepaalde manier geschreven is, maakt m.a.w. deel uit van het werkproces.

Daarnaast is er een duidelijke binding met het vak drama. Voordracht is evengoed een podiumkunst, en spelplezier fundamenteel. We leren samenspelen (werken in groep) en we creëren een leuk toonmoment.

Toneel

In de lessen Toneel wordt verder gebouwd op de basis die de leerlingen in de lessen Drama verwierven. Zowel vanuit improvisaties als aan de hand van allerlei tekstfragmenten leren de leerlingen uiteenlopende personages neer te zetten, en een dramatische spanning op te bouwen.

Woordkunst Volwassenen

De middelbare graad 'volwassenen' (vanaf 15 jaar) omvat 3 leerjaren.

 • Optie Voordracht: Verbale Vorming (1 uur per week) + Voordracht (1 uur per week)
 • Optie Toneel: Verbale Vorming (1 uur per week) + Toneel (1 uur per week)
 • Optie Welsprekendheid: Verbale Vorming (1 uur per week) + Welsprekendheid (1 uur per week)
Vakken

Verbale Vorming

Deze cursus is enkel voor volwassenen (d.w.z. vanaf 15 jaar). Zij worden onmiddellijk in de middelbare graad ingeschreven. Het verwerven van een natuurlijke spreektechniek staat hier centraal, net als de beheersing van non-verbale communicatie en lichaamstaal. De bewustwording van de eigen houding, ademhaling en uitspraak is hierbij bijzonder belangrijk.

Voordracht

Naast de blijvende aandacht voor articulatie en stembeheersing, is spel- en vertelplezier hierbij één van de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast zijn ook de persoonlijkheid en de visie van de verteller cruciaal, met een grote aandacht voor een natuurlijke zegging. De progressie over de leerjaren heen komt in het gekozen tekstmateriaal tot uiting. In het eerste jaar worden vooral korte teksten, mededelingen, fragmenten van monologen, dialogen en verhalend proza behandeld. Vanaf het 2e en 3e jaar wordt dit uitgebreid naar grotere gehelen en verschillende genres.

Toneel

In de lessen Toneel staat de creatie van de rol centraal. Hierbij wordt zowel met tekstmateriaal gewerkt (monologen en dialogen, drama en bewerkt proza) als vanuit improvisaties, en is een natuurlijke zegging een van de eerste doelstellingen. Daarbij worden de leerlingen zo veel mogelijk gestimuleerd tot eigen vormgeving en enscenering. Een grote verbeelding en een goed inzicht in de psychologie van de personages en (verbale en non-verbale) communicatie zijn daarbij essentieel.

Welsprekendheid

Geraak jij voor een publiek soms moeilijk uit je woorden? Heb je veel goede ideeën, maar vind je het moeilijk ze accuraat en boeiend voor te stellen? Wil je in het dagelijkse leven je taalgebruik graag meer verzorgen en beheersen? In dat geval is onze cursus welsprekendheid misschien iets voor jou!

Aan de hand van presentaties, gidsbeurten, interviews, voorlezen, vertellen ... werken we onder andere op:

 • lichaamshouding en uitstraling,
 • correct taalgebruik en precieze formulering,
 • timing en expressiviteit,
 • geloofwaardigheid en authenticiteit,
 • zelfvertrouwen.

Dit werkproces wordt zoveel mogelijk afgestemd op de indivuele behoeften van de (volwassen) leerlingen.

De hogere graad

De hogere graad omvat 3 leerjaren (enkel voor jongeren die een eindattest hebben van de middelbare graad).

 • Optie Voordracht: Repertoirestudie woordkunst + Voordracht
 • Optie Toneel: Repertoirestudie woordkunst + Toneel
Vakken

Voordracht

Het vak voordracht in de hogere graad is een voortzetting van het vak voordracht in de middelbare graad, waarbij zowel op het vlak van het tekstmateriaal als dat van de uitvoering een duidelijke groei wordt beoogd.

Toneel

Net zoals in de middelbare graad wordt ook in de hogere graad zowel vanuit improvisaties als op basis van tekstfragmenten gewerkt rond personage-opbouw en dramatische spanning.
Een volgehouden psychologische invulling van de rol wordt hierin steeds belangrijker, wat inzicht in gedrag en denkpatronen van de verschillende personages vereist, en een grote verbeelding en creativiteit.

Repertoirestudie

Om vertrouwd te raken met het huidige theater- en voordrachtrepertoire, en het hedendaagse Nederlandstalige theaterlandschap, bestuderen de leerlingen tijdens de lessen repertoirestudie (1 uur per week) zowel theater-, poëzie- en prozateksten als uiteenlopende theatervoorstellingen. Verschillende schrijf-, regie- en speelstijlen worden besproken en naast elkaar geplaatst, in een poging de leerlingen wegwijs te maken in het uitgebreide Woord-repertoire, en hen mettertijd ook hun persoonlijke voorkeuren en interesses te laten ontdekken.