Vanaf het moment dat leerlingen in de middelbare graad zitten spelen ze wekelijks in groepsverband tijdens de lessen samenspel, kamermuziek en instrumentaal ensemble. Dit resulteert regelmatig in optredens met deze groepen. Bij speciale gelegenheden wordt er opgetreden met symfonisch orkest.

Leerlingen muziek van de lagere graad krijgen 1u per week instrumentles in combinatie met de AMV lessen.

In 2008 is onze academie gestart met het kinderorkest. Dit staat onder de leiding van Astrid Maertens die in onze academie geïntegreerde vioolles geeft, evenals viool, vioolinitiatie en samenspel.

Er wordt niet het hele jaar met dezelfde groep gewerkt. Kinderen kunnen zich inschrijven om deel te nemen aan een gepland concert. In functie daarvan worden muziekstukken gekozen en repetities gepland.

Op elk concert mogen we toch telkens een 40-tal jonge instrumentisten verwelkomen die allen met zeer veel musiceervreugde meespelen.

Zo zijn er meestal een 4-tal concerten gespreid over het hele schooljaar en komen alle symfonische instrumenten aan bod, meestal begeleid op de piano door Stefan De Schepper.

Bestaande werken voor deze bezetting bestaan er nauwelijks. Daarom worden er voor elk concert en voor elke nieuwe bezetting muziekstukken (bij)geschreven.

Het oprichten van een kinderorkest is een uniek gebeuren binnen het deeltijds kunstonderwijs. Onze academie speelt daarin zeker een voortrekkersrol!